Skive Jagtforening
Hjem Kontakt Login
Forsiden Om foreningen Bestyrelse og Udvalg Medlemsskab Aktiviteter Nyheder og links Sponsorer og hyttedokumenter Galleri

  Hygiejnekursus er blevet aflyst den 8. 2 - 15

Sted:   Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive

Dato:   Tirsdag den 3. marts 2015

Tid:     Kl. 18.00 - 22.00

Pris:    450 kr.

Formål:

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

 

Indhold:

  Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

  Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøfor- urening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

  Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og ud- tagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

  Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og

hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

 

Målgruppe:

Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndterings- virksomheder.

Praktisk:

Foreningen er vært ved kaffe og brød. Der kan købes øl & vand.

Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Del- tagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.

Underviser: Mariann Chriél, Dyrlæge og leder af Center for Vildtsundhed, DTU- Veterinærinstituttet.

Deltagerantal: Maks. 25 personer, efter først til mølle princip. Dog først med- lemmer af Skive Jagtforening.

Oplysning og tilmelding: Svend Bundgaard Tlf.:51778489 eller mail: asbundgaard@privat.dk

Opdateret den 2/1 2015 / AL